Skok na obsah

Techblog > Ostatní věda > Veřejné školy učí lépe matematiku než soukromé

[CNW:Counter] TOPlist
11. 2. 2006 - Ostatní věda

Veřejné školy učí lépe matematiku než soukromé

Studie prováděná na více než třinácti tisících školách v USA ukázala, že žáci veřejných škol ovládají matematiku lépe než ti na soukromých. Jak je na tom naše školství?

Matematiku lépe vysvětlí na veřejných školách

Žák píšící na tabuli - výuka soukromé školy

Výzkumníci chtěli porovnat kvalitu výuky na veřejných a soukromých školách. Jako předmět nejvíce vypovídající o kvalitě školy zvolili matematiku, protože její zvládnutí je minimálně ovlivněno kulturními zvyklostmi v rodinách. Výzkum probíhal na vzorku žáků z roku 2003. 190 tisíc absolventů čtvrté třídy z 7 458 škol a 153 tisíc absolventů osmé třídy z 6 092 škol. Když se výsledky testů z matematiky porovnávaly čistě na základě počtu dosažených bodů, dopadly soukromé školy lépe. V poslední studii se vědci rozhodli zohlednit sociálně-ekonomické postavení rodiny studenta, přístup ke zdrojům informací prostřednictvím knih a počítačů, rasu, etnikum, pohlaví a dokonce i nedokonalou znalost angličtiny. Se zahrnutím těchto vlivů se na žebříčku umístily veřejné školy na vyšších nebo stejných místech žebříčku úspěšnosti jako soukromé.

V korigované statistice se žáci čtvrtých ročníků veřejných škol umístili na prvním místě a za nimi se se ztrátou 4,2 až 11,9 bodů skončily různé typy placených škol jak soukromých, tak církevních. Desetibodová ztráta přibližně odpovídá jednomu ročníku zpoždění výuky. Na posledním místě se umístily křesťanské konzervativní školy.

V osmých ročnících byly školy víceméně vyrovnané. Luteránské a placené školy (V originále "charter schools" – neznám systém škol v USA, a tak nedokáži určit, co je to za typ školy) předčily veřejné školy o 1 až 2,5 bodu, konzervativní křesťanské naproti tomu ztrácely 10,6 bodu, katolické 3,8 bodu a ostatní soukromé školy 2,3 bodu. Podstatná odchylka tedy nastala pouze opět u křesťanských konzervativních škol, které jsou v poslední době v USA velmi populární.

Důvěryhodnost výzkumu

Autoři výzkumu porovnávající úroveň soukromých a veřejných škol
Autoři výzkumu porovnávající úroveň soukromých a veřejných škol - manželé Lubienski
Credit: L. Brian Stauffer

Věta Winstona S. Churchila: "Nevěřím statistice, kterou si sám nezfalšuji." platí, a proto můžeme mít oprávněně pochybnosti o důvěryhodnosti výzkumu. Velmi záleží na nastavení váhy parametrů určujících "hendikepovanost" žáků veřejných a soukromých škol. Vzhledem k tomu, že mnoho parametrů je odhadovaných, může to výsledky výrazně ovlivnit. Pozitivní je, že se výsledky ve vyšším ročníku téměř vyrovnávají, což znamená, že ze školy žák vyjde přibližně stejně připraven na další vzdělávání, ať by chodil na jakoukoliv školu. I když pozitivní je to spíše pro veřejné školy, které jsou zadarmo. Platit si za stejné vzdělání desetitisíce dolarů ročně může být vyhazování peněz nebo kupování si prestižního jména školy do životopisu. Soukromé školy mohou ovšem nabízet navíc další přidanou hodnotu ke vzdělání jako jsou zajímavější mimoškolní aktivity, což takto na dálku bez znalostí místního školského systému říci nedokážu.

České veřejné a soukromé školy

Jak jsme na tom v česku? Vyjdu ze svých skromných zkušeností a několika dohadů. Dobří učitelé jsou předpokladem dobrého vzdělání žáků. Dobří učitelé chtějí dobře zaplatit. Soukromé školy zaměřující se na široký okruh zájemců – tj. mají nízké školné, si nemohou dovolit platit více, než školy veřejné a také často platí ještě méně. Učí na nich tedy ti, kteří neuspěli ve státních zařízeních, a tudíž kvalita výuky je nižší. K tomu také přispívá fakt, že někteří žáci soukromých škol žijí v představě, že když si školu platí, tak ji musí udělat a nedostatek financí nutí školy si takové žáky držet. Myslím si tedy, že kvalita výuky na našich státních školách je o něco vyšší než na soukromých.

Výjimku tvoří skutečně kvalitní soukromé školy, kde se platí školené v desetitisících měsíčně a tyto finanční prostředky již umožňují zvednout úroveň výuky.

Vše je o přístupu

V USA proběhnul experiment, ve kterém bylo žákům řečeno, že je bude učit výjimečně kvalitní učitel a učiteli bylo sděleno, že bude učit výjimečně nadané žáky. Hodina proběhla a výzkumníci se ptali na dojmy učitele i žáků. Všichni byli nadšeni tím, jak příjemná hodina byla a kolik se toho naučili. Přitom jak žáci tak učitel byli průměrní. Psychologie a vůbec ochota a nadšení pro učení jak na straně žáků tak učitele hraje nejdůležitější roli ve vzdělání. S dobrým přístupem na obou stranách lze dosáhnout mnohem více v jakýchkoliv podmínkách. Musíme doufat, že s postupem času a výrazné platové diferenciace více a méně vzdělaných a vzdělávatelných, si žáci i učitelé uvědomí důležitost vzdělání a vzdělávání a tomu přizpůsobí svůj přístup. Teprve potom se nám otevřou dveře ke skutečné prosperitě.

Napsal Martin Srubar v 15:55 | Komentáře (68)
Dočetli jste článek? A co nyní?
Pokračujte třeba čtením starších či novějších článků na obdobná témata v této rubrice.

Starší příspěvek: Které sedadlo v autě je nejbezpečnější?
Novější příspěvek: NewScientist: stojí za to?

Nebo se podívejte na titulní stránku, co je nového. > Přejít na titulní stránku
Pokud máte čas a chcete si počíst, doporučuji archív. > Přejít na archív
Jestli vás zajímá něco konkrétního, vyhledejte si na Techblog.cz právě to své téma.

Weblog pro ty, které zajímá věda a technika.

Téma…

Časopis 21. století

Časopis 21. století
Časopis 21. století je nejznámější a nejoblíbenější vědecko-technický časopis. Na čem je ale založena jeho popularita? Z velké části jsou v něm obsaženy nesmysly. Jde o záměr nebo je to pouze neschopností autorů? Upřímně řečeno, co by odborník získal tím, že by v něm publikoval?
13. 8. 2004
Speciály…

Energetická krize

Energetická krize
Za dveřmi je energetická krize. Co budeme dělat, až dojde ropa a další fosilní paliva? Sledujte vývoj alternativních druhů energie a pohonů a hledání nových ropných nalezišť.