Skok na obsah

Techblog > Fyzika > Magnetické pole zvyšuje bod tání vody

[CNW:Counter] TOPlist
10. 12. 2004 - Fyzika

Magnetické pole zvyšuje bod tání vody

Za běžných okolností – tedy přesněji za "normálních podmínek" – je bod tání vody definovaný na 0 °C. Nečekané je, že jej můžeme ovlivnit tím, že vodu vystavíme silnému magnetickému poli.

Stále záhadná voda

Část mořské vlny

Voda má skutečně pozoruhodné vlastnosti. Jsou to ty známé paradoxy zvětšujícího se objemu při zmrznutí čí chladnutí, ale také to, že její bod tání by neměl být vůbec tam, kde je, ale mnohem výše. Za to, že tam není, a tudíž také za to, že svět je takový, jaký je mohou (mimo jiné) vodíkové můstky. Vědcům se díky nim podařilo magnetickým polem ovlivnit bod tání vody.

Vazby se zesílí

Kus zmrzlé vody - led

Proč je to nečekané? Protože voda je diamagnetická, a to by mělo znamenat, že na ni magnetické pole má velmi malý vliv. A přesto, že podle jakési rovnice by magnetické pole mohlo ovlivnit bod tání vody, ve skutečnosti bylo ovlivnění tisíckrát větší, než se čekalo. Opět jsou za tím schované vodíkové můstky. Protože molekulu vody tvoří atom kyslíku a dva atomy vodíku jsou na ní umístěny do V pod úhlem asi 105°, a proto že o atomu kyslíku můžeme uvažovat jako o záporně nabitém iontu a o vodících jako o kladně nabitých protonech, vytvoří tato konstelace elektrický dipól, a tak se navenek už nejeví jako elektricky neutrální. Dále také víme, že pohyb nabité částice je ovlivňován magnetickým polem. Díky tomu si dokáži představit (na základě klasické – tedy nekvantové – fyziky), že tepelně se pohybující částice vody jsou ovlivňovány tak, že se vodíková vazba stane silnější a tím se posune bod tání do vyšších teplot (Kladně i záporně nabité póly se pohybují přibližně stejně, ale jelikož mají opačný náboj, táhne je to k sobě).

Diamagnetismus, monopóly a wiki

Když jsem se ve Wikipedii snažil najít vysvětlení diamagnetismu, abych ho pochopil a byl schopen lidsky vysvětlit (jak vidíte, nepovedlo se – musím si konečně koupit chytrou knihu), narazil jsem na zajímavé povídání o magnetických monopólech – diskuze. Bylo by to na samostatný článek, ale opravdu mi magnetické monopóly pěkně zapadají do mého chápání fyziky. Mě se ale na to nikdo neptá.

Napsal Martin Srubar v 23:53 | Komentáře (76)
Dočetli jste článek? A co nyní?
Pokračujte třeba čtením starších či novějších článků na obdobná témata v této rubrice.

Starší příspěvek: Kapalina, která ztuhne při zahřátí
Novější příspěvek: Výroba anitiprotonů ve velkém

Nebo se podívejte na titulní stránku, co je nového. > Přejít na titulní stránku
Pokud máte čas a chcete si počíst, doporučuji archív. > Přejít na archív
Jestli vás zajímá něco konkrétního, vyhledejte si na Techblog.cz právě to své téma.

Weblog pro ty, které zajímá věda a technika.

Téma…

Časopis 21. století

Časopis 21. století
Časopis 21. století je nejznámější a nejoblíbenější vědecko-technický časopis. Na čem je ale založena jeho popularita? Z velké části jsou v něm obsaženy nesmysly. Jde o záměr nebo je to pouze neschopností autorů? Upřímně řečeno, co by odborník získal tím, že by v něm publikoval?
13. 8. 2004
Speciály…

Energetická krize

Energetická krize
Za dveřmi je energetická krize. Co budeme dělat, až dojde ropa a další fosilní paliva? Sledujte vývoj alternativních druhů energie a pohonů a hledání nových ropných nalezišť.